Niepełnosprawność i prawo

Przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe niepełnosprawnego – do kogo musi należeć konto?

12 maja 2016

Pracodawca – by uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej z PFRON, zobowiązany jest do przekazywania wynagrodzenia niepełnosprawnemu w ściśle określony sposób. Jaki? I czy niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% musi posiadać własne konto?

Zgodnie z ustawą art. 26 a ust. 1a1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), pracodawca – aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, musi spełnić kilka warunków dotyczących samej formy przekazania wynagrodzenia. Po pierwsze, wynagrodzenie musi zostać przekazane na czas (maksymalne opóźnienie w przekazaniu wynagrodzenia nie może być większe niż 14 dni) Po drugie, musi zostać przekazane na:

  • Rachunek bankowy pracownika,
  • Rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej pracownika,
  • Adres domowy pod warunkiem przekazania pieniędzy przez osoby prawne prowadzące działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

money

Czy jednak konieczne jest, by wynagrodzenia pracownika przekazywać na jego własne konto? A co z osobami, które mimo tego, że pracują, nie są w stanie samodzielnie zarządzać otrzymywanym wynagrodzeniem?

Na szczęście ustawodawca zadbał tu o sytuację, w której pracownik nie byłby w stanie zarządzać efektywnie pieniędzy. Rachunek bankowy, na który pracodawca ma przekazywać pieniądze może zatem:

  • Należeć również do innej osoby (współwłasność rachunku bankowego)
  • Być rachunkiem bankowym opiekuna bądź pełnomocnika osoby niepełnosprawnej.

Pracodawca musi jedynie zadbać o to, by pracownik udzielił pełnomocnictwa do odbioru wynagrodzenia poprzez rachunek bankowy opiekunowi bądź pełnomocnikowi w formie pisemnej.

Choć pracodawcy to już nie dotyczy, warto pamiętać o tym, że pełnomocnictwo do odebrania wynagrodzenia dla osoby trzeciej, wcale nie oznacza, że osoba ta zyskuje prawo do rozporządzania wynagrodzeniem według własnego uznania (nie jest to przeniesienie prawa do wynagrodzenia).

bankowosc

Pracodawca powinien pamiętać również o tym, że jeśli chce uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, to wszelkie potrącenia od wynagrodzenia pracownika (np. potrącenia komornicze lub sądowe spłaty pożyczki),muszą być udokumentowane. W przeciwnym razie, PFRON może uznać iż doszło do uchybienia w terminowej wypłacie wynagrodzenia i wstrzymać bądź cofnąć dofinansowanie.