Fundacja Podaruj Samodzielność

Fundacja Podaruj Samodzielność

Fundacja Podaruj Samodzielność powstała w 2013 r. w celu promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne, Fundacja wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu aktywizację zawodową wyżej wymienionych osób, jak również pomaga im w innych obszarach, realizując działalność charytatywną i prospołeczną.podarujsamodzielnosc

Głównym zadaniem Fundacji jest znoszenie barier na rynku pracy, do którego jej podopieczni nierzadko mają utrudniony dostęp. Fundacja Podaruj Samodzielność podnosi świadomość pracodawców na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, a swym podopiecznym zapewnia pomoc w wejściu czy powrocie na rynek pracy.
Fundatorem Fundacji Podaruj Samodzielność jest Polski HR – A-Trybut S.A.

 

Więcej informacji pod adresem podarujsamodzielnosc.org


Polski HR – A-Trybut S.A.
to polska firma, która świadczy kompleksowe usługi doradcze w obrębie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Prowadzimy działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego (Human Resources) oraz doradztwa gospodarczego dla firm oraz instytucji z całego kraju, zainteresowanych zatrudnianiem i tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Należymy do Polskiego HR S.A., który na rynku HR i BPO funkcjonuje od 1999 r.
Polski HR - A-trybut

W 2015 r. zostaliśmy nagrodzeni srebrnym medalem w konkursie Lodołamacze, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 Usługi

Oferujemy rozwiązania optymalizujące zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, takie jak:
• optymalizacja kosztów PFRON
• leasing pracowniczy osób niepełnosprawnych
• rekrutacja i selekcja pracowników
• szkolenia
• audyt struktur organizacji
• analiza stanowisk pracy
• zabezpieczenie obsługi administracyjnej wprowadzanych w firmie zmian
• Posiadamy własną bazę danych osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Cel

Wspieramy przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w celu maksymalizacji efektywności kosztowej i osiągnięcia przewagi biznesowej.

wsparcie1

 Misja

• podnoszenie wśród pracodawców wiedzy prawnej, z zakresu możliwości i korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych
• pomaganie przedsiębiorcom w budowaniu wizerunku firmy przyjaznej i wpisanej w realia nowoczesnego społeczeństwa bez barier
• stworzenie rynku pracy prawdziwie otwartego dla osób z różnymi dysfunkcjami
• przełamywanie stereotypów związanych z ograniczeniami zawodowymi osób niepełnosprawnych
• budowanie społeczeństwa bez barier

misja
Od 26 lutego 2014 roku Polski HR – A-Trybut S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce.
Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.