Niepełnosprawność i prawo

Finansowe korzyści i obciążenia przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej – cz. 2

5 października 2016

Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej wiąże się dla pracodawcy zarówno z obciążeniami jak i korzyściami finansowymi. W poprzednim artykule przedstawiliśmy maksymalne obciążenia finansowe, jakie czekają na pracodawcę. Teraz czas na listę tego, co zyskuje.

Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 25 pracowników bądź zatrudnia co najmniej 25 pracowników i jednocześnie co najmniej 6% z nich to osoby niepełnosprawne ma prawo ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. Dofinansowanie to zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika i wynosi :

W niektórych przypadkach, dofinansowanie może być wyższe. Jest tak w  sytuacji tzw. schorzenia szczególnego. Więcej na ten temat w artykule „Schorzenia szczególne – dofinansowanie”.

Warto pamiętać, że pracodawca może otrzymać maksymalnie dofinansowanie w wysokości 75% wynagrodzenia pracownika.

Refundacja składek ZUS

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch, pracodawca może uzyskać refundację składek ZUS. W przypadku pracodawcy zatrudniającego do 25 pracowników dotyczy to osób o umiarkowanym bądź znacznym poziomie niepełno sprawności a w przypadku pracodawców zatrudniających powyżej 25 pracowników – wszystkich rodzajów niepełnosprawności.

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

Na podstawie art.26e ustawy o rehabilitacji pracodawca w niektórych przypadkach może ubiegać się o dofinansowanie do przystosowania stanowiska pracy. Można uzyskać w ten sposób pomoc w wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Więcej na ten temat znajdziecie w naszym artykule – Przystosowanie stanowiska pracy FAQ. Zwrot kosztów jest jednorazowy.

Zwrot kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Do 80% kosztów szkolenia (przedsiębiorca mały i średni) zorganizowanego przez pracodawcę może być zrefundowane ze środków PFRON – dzięki temu można wdrożyć pracownika do pracy znacznie taniej lub zapewnić mu zdobycie odpowiednich, potrzebnych kwalifikacji zawodowych (art.41 ustawy). Co ważne, szkolić może osoba  spoza firmy. Właściwa wartość dofinansowania ustalana jest na mocy umowy ze starostą (w ramach tej umowy trzeba się zobligować do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez minimum 2 lata).

Większe możliwości sprzedaży usług

Nie wolno też zapominać o tym, że pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób z czego 30% ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma specjalne przywileje związane ze swoimi usługami bądź produktami. Zakup jego produktów bądź usług jest dla nabywcy podstawą do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na PFRON (do wysokości 50% wpłaty, do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu). Innymi słowy mówiąc, klient wybierając właśnie tę firmę zyskuje poprzez otrzymanie ulgi w zakresie wpłat na PFRON – a to powoduje, że wielu klientów celowo szuka firm, które zatrudniają niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch,  by to właśnie od nich kupić produkty lub usługi.

Jeśli zatem firma zatrudnia przynajmniej 10% osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch (i ma minimum 25 pracowników) warto mówić o tym otwarcie i traktować jako formę reklamy.

Mniejsze wpłaty na PFRON

Pracodawca, który zatrudnia powyżej 25 pracowników, musi dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON w wysokości 40,56% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tą oblicza się od ilości etatów wymaganych do osiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.  Jeśli pracodawca zatrudnia 6% osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch nie musi odprowadzać wpłat na PFRON (bądź ulegają one odpowiedniemu obniżeniu, jeśli do osiągnięcia wskaźnika 6% brakuje np. 2%)

Powyższa lista nie obejmuje oczywiście korzyści poza finansowych, które jednak w szerszym aspekcie przekładają się na dochody firmy . Mowa tu między innymi o pozytywnej postawie do pracy, jaką mają osoby niepełnosprawne, wysokiej wydajności czy zaangażowaniu. Choć trudno je bezpośrednio odnieść do przychodu firmy to warto pamiętać, że w firmie w której pracują osoby zaangażowane w pracę, rośnie zadowolenie klientów, zmniejsza się ilość błędów, jest mniejsza rotacja i wyższa produktywność całego zespołu (za bad. Gallup Employee Engagement)

Podsumowując, pracodawcy chcący zatrudnić osoby niepełnosprawne powinni zdawać sobie sprawę z wynikających z tego tytułu przywilejów i obciążeń jeszcze zanim zdecydują się na zaproszenie pracownika na spotkanie rekrutacyjne. Dzięki temu obie strony unikną rozczarowań podczas współpracy.