Niepełnosprawność bez przeszkód

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z chorobami słuchu

11 października 2016

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z wadami słuchu to nie tylko kwestia zadbania o efektywność jej działań, ale również o jej bezpieczeństwo, które na wskutek deficytu słuchu może być zagrożone. To również konieczność pamiętania o tym, że osoby z chorobami słuchu często mają również problem z komunikacją werbalną (osoby głuchonieme). Stanowisko pracy trzeba zatem przystosować również pod kątem tej niepełnosprawności.

Na jakim stanowisku nie mogą być zatrudniane osoby niesłyszące?

W zasadzie nie ma żadnych przeciwskazań co do możliwości zatrudnienia osoby niesłyszącej bądź niedosłyszącej, choć oczywiście – w przypadku głuchoty percepcyjnej i zaburzeń równowagi – osoby te nie mogą pracować na wysokościach. Z racji charakterystyki niepełnosprawności nie są też zatrudniane w zawodach wymagających komunikacji w językach fonicznych. W Polsce osoby niesłyszące nie mogą również być zawodowymi kierowcami, obsługiwać maszyn takich jak żurawie, dźwigi i wózki widłowe (w przypadku obsługi których występuje konieczność słyszenia szeptu z odległości 3 metrów).

Kolejnym problemem, z jakim borykają się osoby z chorobami słuchu w Polsce, są dość mocno ograniczone możliwości kształcenia. W polskim systemie szkolnictwa istnieje zaledwie kilkanaście kierunków kształcenia zawodowego przystosowanych do potrzeb osób z ubytkami słuchu. W efekcie osoba niesłysząca bądź mocno niedosłysząca, która dodatkowo jest niepełnosprawna od urodzenia bądź wczesnych lat szkolnych, skazana jest na dość wąski zakres specjalizacji. Oczywiście aktywność i własny upór pozwalają przełamać bariery, ale statystyka jest nieubłagana – pracujących osób z chorobami słuchu jest niewiele. Tymczasem przystosowanie stanowiska pracy dla takiego pracownika wcale nie jest skomplikowane.

Wymagania techniczne i środowiskowe stanowiska pracy dla osoby z chorobami słuchu:

  • aparat słuchowy dla niepełnosprawnego (wedle zaleceń lekarza i w gestii osoby niepełnosprawnej),
  • nauszniki ochronne – przy pracy w hałasie (osoba z ubytkiem słuchu powinna je nosić również wtedy, kiedy normy hałasu nie są przekroczone),
  • w przypadku osób niedosłyszących bądź głuchoty jednostronnej takie ulokowanie stanowiska pracy, by maksymalnie ułatwić słyszenie pozostałych pracowników bądź klientów.

Bezpieczeństwo pracy osoby z chorobami słuchu

Niezwykle ważnym elementem dostosowania stanowiska pracy jest zadbanie o bezpieczeństwo osoby niesłyszącej bądź niedosłyszącej. Oznacza to wyposażenie stanowiska pracy w sygnały świetlne, które mogą zastąpić sygnały dźwiękowe, wykorzystywane zazwyczaj do informowania o zagrożeniu. Stanowisko powinno być też tak ulokowane, by pracownik mógł zauważyć ewentualne zagrożenie. Przy obsłudze maszyn oraz pracy na wysokościach warto pomyśleć o pełnosprawnym asystencie, który będzie mógł w sytuacji zagrożenia służyć pomocą.

Usprawnienia stanowiska pracy osoby z chorobami słuchu

Warto zadbać o to, by osoba niepełnosprawnaOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% w zakresie słuchu mogła swobodnie komunikować się z pozostałymi pracownikami przy użyciu innych metod niż mowa – np.: z pomocą czatu czy komunikatora internetowego. W przypadku zatrudniania kilku osób głuchoniemych, dobrą praktyką jest posiadanie w zespole przynajmniej jednej osoby znającej język migowy, która może być łącznikiem pomiędzy pracownikami niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%mi a pełnosprawnymi.