Niepełnosprawność i prawo

Turnus rehabilitacyjny a urlop – uprawnienia pracownika

Turnus rehabilitacyjny to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Dedykowany jest osobie niepełnosprawnej, a jego zadaniem jest poprawa sprawności psychofizycznej osoby niepełnosprawnej. Jak wygląda kwestia turnusów rehabilitacyjnych, z jakich mogą korzystać pracownicy? Przyjrzyjmy się najczęściej zadawanym w tym obszarze pytaniom.

Czytaj więcej ....

Finansowe korzyści i obciążenia przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej – cz. 2

Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej wiąże się dla pracodawcy zarówno z obciążeniami jak i korzyściami finansowymi. W poprzednim artykule przedstawiliśmy maksymalne obciążenia finansowe, jakie czekają na pracodawcę. Teraz czas na listę tego, co zyskuje.

Czytaj więcej ....

Finansowe korzyści i obciążenia przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej – cz. 1

Pracodawca, decydując się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, powinien mieć jasność jakie przywileje finansowe może dzięki temu uzyskać. Nie zapominajmy jednak o tym, że przywileje osób niepełnosprawnych (np. dodatkowy urlop) mają również wymiar ekonomiczny. Jakie zatem korzyści i jakie obciążenia czekają na pracodawcę (z jego punktu widzenia)?

Czytaj więcej ....

Dorabianie do renty z tytułu niezdolności do pracy – ile i jak?

Od 1 września obowiązują nowe stawki kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu bądź zawieszeniu otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy. Są one nieznacznie mniejsze niż miesiąc temu, co oznacza, że pracującemu niepełnosprawnemu przestanie się opłacać pracować nieco „szybciej” niż miesiąc temu.

Czytaj więcej ....

Przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe niepełnosprawnego – do kogo musi należeć konto?

Pracodawca – by uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej z PFRON, zobowiązany jest do przekazywania wynagrodzenia niepełnosprawnemu w ściśle określony sposób. Jaki? I czy niepełnosprawny musi posiadać własne konto?

Czytaj więcej ....

Pomoc de minimis – kiedy i po co?

Dla firm, które chcą się rozwijać, zatrudniać i szkolić pracowników oraz inwestować, ciekawą formą pomocy finansowej ze strony państwa może być pomoc de minimis. Z jej udziałem można uzyskać nawet zwolnienia podatkowe bądź umorzenia składek ZUS-owskich. Czym zatem jest tego typu pomoc i kiedy się o nią starać?

Czytaj więcej ....

Wyższe dofinansowanie na wynagrodzenie pracownika – schorzenia szczególne

W przypadkach niektórych schorzeń, pracodawca może uzyskać wyższe niż standardowo dofinansowanie. Kiedy? I jak się o nie starać?

Czytaj więcej ....

Czy można zatrudnić osobę z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy?

Całkowita niezdolność do pracy to nazwa, która często jest myląca dla pracodawców. Zwłaszcza tych, którzy dotąd nie mieli do czynienia z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej ....

Czy i kiedy niepełnosprawny może pracować w porze nocnej?

W teorii nie może. Na szczęście – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika – prawo dopuszcza możliwość pracy w porze nocnej przez pracownika niepełnosprawnego. Trzeba jedynie spełnić określone w ustawie warunki. Zakaz pracy osoby niepełnosprawnej w porze nocnej Artykuł 15 ust. 3 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z […]

Czytaj więcej ....

Niepełnosprawność po zatrudnieniu – dofinansowanie

Zatrudnienie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wiąże się dla pracodawcy z wymiernymi korzyściami w postaci dofinansowania do wynagrodzenia. A co z pracodawcą, który związał się umową o pracę ze zdrowym pracownikiem, który w czasie pracy uległ wypadkowi, wskutek czego stał się niepełnosprawny? Czy taki przedsiębiorca również ma prawo do dodatkowych ulg?

Czytaj więcej ....