Niepełnosprawność i prawo

Turnus rehabilitacyjny a urlop – uprawnienia pracownika

11 października 2016

Turnus rehabilitacyjny to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Dedykowany jest osobie niepełnosprawnej, a jego zadaniem jest poprawa sprawności psychofizycznej osoby niepełnosprawnej. Jak wygląda kwestia turnusów rehabilitacyjnych, z jakich mogą korzystać pracownicy? Przyjrzyjmy się najczęściej zadawanym w tym obszarze pytaniom.

Jak często mogę wyjeżdżać na turnus rehabilitacyjny?

Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny z pracy można uzyskać raz do roku.

Czy jadąc na turnus rehabilitacyjny, korzystam z dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Nie. Turnus rehabilitacyjny i dodatkowy urlop wypoczynkowy to dwie różne sprawy, które jednak nie są rozłączne. Turnus rehabilitacyjny może trwać maksymalnie 21 dni. W tym czasie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Urlop dodatkowy obejmuje 10 dni (poza standardowym urlopem wynikającym z przepisów Kodeksu pracy i wynoszącym w zależności od stażu pracy 20 lub 26 dni). Jednocześnie pracownik niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% nie może otrzymać w ciągu roku więcej niż 21 dni roboczych na urlop dodatkowy i na turnus rehabilitacyjny łącznie. W praktyce będziemy zatem mieć do czynienia z trzema sytuacjami:

  • pracownik nie wyjeżdża w danym roku kalendarzowym na turnus rehabilitacyjny, zatem zachowuje prawo do 10 dni urlopu dodatkowego (poza standardowym urlopem wypoczynkowym),
  • pracownik wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny, który wynosi mniej niż 21 dni. Wtedy zachowuje prawo do tylu dni dodatkowego urlopu, by łączny czas turnusu i urlopu dodatkowego nie przekroczył 21 dni (czyli jeśli turnus twa 14 dni, pracownik ma prawo do 7 dni urlopu dodatkowego),
  • pracownik wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny trwający 21 dni – wtedy pochłania on dodatkowy urlop i pracownikowi pozostaje do wykorzystania jedynie wynikający z Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy.

Czy pracodawca może nakazać mi wykorzystać urlop wypoczynkowy na turnus rehabilitacyjny?

Nie, prawo do wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, wynika z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze. zm.). Pracodawca nie może zmusić pracownika, by ten wyjechał na turnus rehabilitacyjny w ramach urlopu wypoczynkowego.

Czy pracodawca może skierować mnie na turnus rehabilitacyjny?

Nie, musi to zrobić lekarz prowadzący i tylko w takiej sytuacji pracownik ma prawo do zwolnienia z pracy na czas turnusu.

Czy pracodawca może się nie zgodzić na mój turnus rehabilitacyjny?

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. nr 100, poz. 927) mówi, że wyjazd pracownika powinien nastąpić w terminie, w którym będzie możliwe zapewnienie normalnego toku pracy w firmie. Termin turnusu pracownik powinien więc ustalić z pracodawcą.

Kto płaci za moją nieobecność w pracy w czasie rehabilitacji?

Koszt turnusu rehabilitacyjnego ponosi osoba niepełnosprawnaOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% (możliwe jest dofinansowanie z PFRON-u). Natomiast na czas przebywania na turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawnaOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% zachowuje prawo do wynagrodzenia, które wypłacane jest przez pracodawcę. Bywa, że pracodawcy nie chcą ponosić kosztów nieobecności pracownika w pracy (i sugerują wzięcie bezpłatnego urlopu w tym czasie). Warto jednak pamiętać, że zatrudniając osobę niepełnosprawną, pracodawca ma prawo do dodatkowych ulg – zatem w pewnym sensie to PFRON finansuje wolny czas pracownika (w ulgach, które dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej ma pracodawca).