ABC niepełnosprawności w firmie

Ile osób niewidomych i niedowidzących pracuje?

14 czerwca 2016

W Polsce, wg danych GUS za 2009 rok, pracuje zaledwie 17% osób z niepełnosprawnością wzroku. 35% osób niewidomych nie pracowało nigdy w życiu. Jednocześnie, dysfunkcje narządu wzroku, są czwartą przyczyną niepełnosprawności w Polsce. Czy tylko w Polsce sytuacja osób niewidomych na rynku pracy jest tak trudna?

Okazuje się, że nie. Są kraje, w których znacznie większa część osób niewidomych i niedowidzących jest aktywna zawodowo. Dla porównania – w Szwecji pracuje zawodowo 47% osób niewidomych, a 10% aktywnie szuka pracy (pozostała część jest na rencie i pracy nie poszukuje). W Holandii pracuje ponad 25% osób niewidomych (dane za Philippa Simkiss i Fred Reid –“The hidden majority, report to the Board of the European Blind Union – 2013 r.”)

praca1

Nabyta niepełnosprawność = wykluczenie z rynku pracy

W Polsce najwyraźniej nie radzimy sobie z wdrażaniem do pracy osób niewidomych i niedowidzących zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest to nabyta niepełnosprawność. Wśród osób , które są niewidome od urodzenia, pracuje 20%, a wśród tych z niepełnosprawnością nabytą – 16%. Oznacza to, że osoby niewidome od urodzenia, łatwiej przystosowują się i system edukacji pozwala przynajmniej części odnaleźć się na rynku pracy, natomiast osobom, które kiedyś widziały i utraciły wzrok wskutek urazu bądź choroby, jest znacznie trudniej.

Dorośli niewidomi już się nie uczą

Bardzo słabo jest też w Polsce rozwijana idea uczenia się przez całe życie w przypadku osób niewidomych. Z analiz wykonanych przez organizacje EBU (Board of the European Blind Union) i RNIB w ramach raportu „Hidden majority” w 2011 roku wynika, że zaledwie 0,5% osób niewidomych podejmuje naukę w wieku dorosłym (a dla ogółu niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch wskaźnik wynosi 5%). Można wywnioskować z tego, że osoby niewidome i niedowidzące w wieku dorosłym już się nie szkolą, nie podejmują nauki czy kursów.

praca3

Ułatwienia w pracy dla osób niewidzących i niedowidzących

Choć wiele zawodów jest dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku zamkniętych, to pojawia się dla nich coraz więcej możliwości rozwoju. Dzięki rozwojowi technologii i możliwości wykorzystania różnego rodzaju systemów informatycznych, osoby niewidome i niedowidzące mogą aktywnie uczestniczyć zarówno w systemie edukacji jak i – później – funkcjonować w ramach rynku pracy.

W jakich pracach niewidomi świetnie się sprawdzą?

Poza często wykonywanymi przez osoby niewidome i niedowidzące pracach takich jak: masażysta, pracownik administracyjno-biurowy czy  recepcjonista, osoby niewidome, mogą również z powodzeniem wykonywać szereg innych czynności i zawodów, m.in.:

  • Konsultant telefoniczny / Doradca Klienta,
  • Coach / Trener / Psycholog,
  • Pracownik socjalny,
  • Dziennikarz radiowy,
  • DJ / Muzyk,
  • Tłumacz,
  • Nauczyciel,
  • Prawnik,
  • Sprzedawca (w niektórych branżach),
  • Informatyk, programista.