Czy i kiedy niepełnosprawny może pracować w porze nocnej?

W teorii nie może. Na szczęście – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika – prawo dopuszcza możliwość pracy w porze nocnej przez pracownika niepełnosprawnego. Trzeba jedynie spełnić określone w ustawie warunki. Zakaz pracy osoby niepełnosprawnej w porze nocnej Artykuł 15 ust. 3 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z […]

Czytaj więcej ....