Niepełnosprawność po zatrudnieniu – dofinansowanie

Zatrudnienie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wiąże się dla pracodawcy z wymiernymi korzyściami w postaci dofinansowania do wynagrodzenia. A co z pracodawcą, który związał się umową o pracę ze zdrowym pracownikiem, który w czasie pracy uległ wypadkowi, wskutek czego stał się niepełnosprawny? Czy taki przedsiębiorca również ma prawo do dodatkowych ulg?

Czytaj więcej ....