ABC niepełnosprawności w firmie

Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z padaczką

17 sierpnia 2016

W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo pracownika z padaczką? Jakich zawodów i prac taka osoba nie może wykonywać i w jaki sposób zadbać o to, by w razie ataku zachowane było zarówno bezpieczeństwo pracownika, jak i osób w jego otoczeniu?

Padaczka jest dość specyficzną chorobą w kontekście zawodowym. O ile w przypadku pracowników z innymi formami niepełnosprawności, dostosowanie stanowiska pracy polega przede wszystkim na umożliwieniu im pracy w sposób bezpieczny i wygodny, o tyle w przypadku epilepsji chodzi o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa stanowiska pracy tak, by nie dopuścić lub przynajmniej zminimalizować ryzyko ataku padaczkowego, a w przypadku pojawienia się takiego ataku zachować pełne bezpieczeństwo pracownika i osób, które z nim pracują.

Gdzie nie można zatrudniać osoby chorej na padaczkę?

Ze względów bezpieczeństwa samego pracownika, jego kolegów z pracy a także mienia firmy, pracownicy z padaczką nie mogą pracować:

 • Na stanowisku wymagającym pracy w bardzo szybkim tempie,
 • Przy obsłudze maszyn niebezpiecznych (np. wiertarka, szlifierka, tokarka),
 • Przy obsłudze ostrych bądź ciężkich przedmiotów (których np. upuszczenie niesie ryzyko wypadku),
 • Na wysokościach,
 • W pobliżu ognia,
 • Przy obsłudze zbiorników wodnych,
 • W sytuacjach nagłych zmian temperatur,
 • Na stanowisku, w którym w sytuacji napadu, narażone byłoby zdrowie i życie innych osób (np. kierowca),
 • Na stanowisku, w którym w sytuacji napadu narażone mogłoby zostać mienie firmy (np. operator dźwigu),
 • Dodatkowo osoby z padaczką nie mogą pracować na stanowiskach, w których występuje kontakt z alkoholem.

Oczywiście w związku z powyższymi ograniczeniami jasnym jest, że pracownik z padaczką nie może pracować wykonywać pracy od której może zależeć zdrowie bądź życie innych osób. Nie powinien odczuwać presji w pracy (zwłaszcza presji czasu) a praca nie może być związana z dużym wysiłkiem fizycznym. W przypadku epilepsji, o ile nie wszyscy pracownicy w firmie muszą wiedzieć o niepełnosprawności pracownika (zwłaszcza jeśli napady są rzadkie bądź nie pojawiają się od dłuższego czasu), ale najbliżsi współpracownicy osoby chorej powinny być o padaczce poinformowane i przeszkolone z radzenia sobie w sytuacji napadu epileptycznego.

Ochrona w zakładzie pracy

Wyładowania elektryczne w neuronach mózgu mogą pojawić się u pracownika z padaczką niespodziewanie i na wskutek różnych czynników. Z tego względu, by zminimalizować ryzyko pojawienia się napadu, osoba z padaczką powinna być szczególnie chroniona w zakładzie pracy przed czynnikami, które takie wyładowania mogą zainicjować. Chodzi tu przede wszystkim o:

 • Nagłe zmiany temperatur (więcej niż 4 stopnie C) oraz zmienne warunki atmosferyczne,
 • Hałas,
 • Opary alkoholu,
 • Zapylenie,
 • Duża wilgotność, niska temperatura (stale poniżej 18 stopni C) bądź zbyt wysoka (stale ponad 23 stopnie C),
 • Promieniowanie świetlne,

Aby zatem zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo, miejsce pracy powinno:

 • Być wyposażone w system klimatyzacji, które zapewni możliwość utrzymania odpowiedniej temperatury w przedziale 18-23 stopnie °C,
 • Zapewniać stały dopływ światła bez nadmiernego naświetlania i zmian w zakresie promieniowania świetlnego (oznacza to np. umieszczenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poza zasięgiem światła z kserokopiarki bądź zamontowanie na niej specjalnej osłony),
 • Być wytłumione tak, by zapewniać względną ciszę,
 • Być wyposażone w system oddymiania lub wentylacji usuwający ewentualne pyły, opary, substancje

Ważnym elementem jest tez możliwość zapewnienia opieki na wypadek ataku. Oczywiście trudno się spodziewać, że pracodawca będzie zatrudniał pielęgniarkę, dlatego jeśli pracodawca decyduje się na zatrudnienia osoby niepełnosprawnej z padaczką warto by przynajmniej dwóch pracowników przeszło kurs pierwszej pomocy i w razie potrzeby mogło służyć wsparciem niepełnosprawnemu koledze.