ABC niepełnosprawności w firmie

Ogłoszenie rekrutacyjne – jak zachęcić osobę niepełnosprawną?

13 lipca 2016

Otwartość na osoby niepełnosprawne w firmie oznacza dbanie o nich od samego początku – czyli jeszcze zanim zaczną pracować w naszej firmie. Dodając kilka elementów do ogłoszenia rekrutacyjnego, można znacznie podnieść atrakcyjność stanowiska w oczach osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch  i pokazać, że firma jest gotowa – i przede wszystkim chętna – na przyjęcie takich osób. O czym zatem warto pamiętać tworząc ogłoszenie, które (również) jest skierowane do osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch?

Dla osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch niezwykle ważne są:

praca garnitur pan

O czym jeszcze warto wspomnieć w ogłoszeniu?

Poza tym co typowe w ogłoszeniach dla osób pełnosprawnych (czyli co firma oferuje, jakie daje możliwości), zachętą będzie informacja o tym, że firma jest otwarta na różnorodność i zatrudnianie osób niepełnosprawnychRegulacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnychIstnieje szereg aktów prawnych regulujących zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.. Z badania „Pracodawca na TAK” wynika, że dla aż co trzeciego niepełnosprawnego kandydata to ważna przesłanka by wysłać CV. Z reguły, w ogłoszeniach rekrutacyjnych spotykamy się z dwiema sytuacjami – ogłoszenie nie zawiera żadnych informacji na temat niepełnosprawności bądź wyraźnie, jako wymóg, podaje orzeczenie o niepełnosprawności.

kobieta biznes

W pierwszym przypadku, kandydaci często rezygnują z wysłania CV zakładając, że firma i tak ich nie zatrudni (zwłaszcza, jeśli posiadają widoczną niepełnosprawność). W drugim widzą wyraźnie, że główna motywacja pracodawcy lokuje się przede wszystkim w potrzebie obniżenia opłat na PFRON bądź uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia.  Dopiero informacja o otwartości na osoby niepełnosprawne bez wyraźnego wymogu posiadania orzeczenia pokazuje że firma nie tylko chętnie widzi u siebie osoby niepełnosprawne, ale również traktuje je na równi z osobami pełnosprawnymi.