Niepełnosprawność bez przeszkód

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – FAQ

21 czerwca 2016

Na ile firma z wolnego rynku musi przystosowywać stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej? Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pracodawców pytania.

Czy przystosowanie stanowiska pracy trzeba wykonać dla każdego zatrudnianego niepełnosprawnego?

Nie. Zwolnieni są z tego pracodawcy zatrudniający pracowników w formie telepracy oraz zatrudniający osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności.  Trzeba jednak przystosować środowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy trzeba zgłaszać do inspekcji pracy przystosowanie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej?

Nie. Okres, w którym PIP musiał wydać pozytywną opinię na temat przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, by można ją było zatrudnić, minął. Teraz, (dzięki ustawie z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch), nie ma potrzeby uzyskania opinii PIP.

Czy PIP będzie kontrolował firmę częściej sprawdzając przystosowanie stanowiska pracy?

Dzięki temu, że nie trzeba zgłaszać do PIP przystosowania stanowiska pracy, to PIP nie kontroluje obecnie pracodawców częściej. Oczywiście, przy okazji rutynowej kontroli może sprawdzić również przystosowanie stanowiska pracy i w razie stwierdzenia uchybień wydać nakaz ich naprawy, ale kontrola stanowiska pracy nie jest obecnie powodem kontroli zakładu pracy przez PIP.

faq1

Czy przystosowanie stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej jest kosztowne?

Wszystko zależy od charakteru niepełnosprawności. W wielu przypadkach, taki zabieg nie wymaga wielu zmian. W innych konieczna będzie zmiana nie tyko samego stanowiska pracy, ale również np. łazienki czy kuchni.  Przykładowo – u osób głuchych, nie ma żadnych wymagań medycznych czy środowiskowych, a jedyne o czym powinien pamiętać pracodawca, to zapewnienie możliwości komunikacji z innymi pracownikami – np. poprzez komunikator.

Czy można uzyskać dofinansowanie na przystosowanie stanowiska pracy  do potrzeb osoby niepełnosprawnej?

Tak, ale takie dofinansowanie obostrzone jest kilkoma zasadami. Przede wszystkim osoba niepełnosprawnaOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% musi zostać zatrudniona na okres minimum 36 miesięcy. Dofinansowanie dotyczy też jedynie osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy a o dofinansowanie trzeba postarać się zanim zacznie się wprowadzać zmiany.

Czy każdy może otrzymać dofinansowanie na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Niezupełnie. Każdy może się starać (o ile spełni opisane w poprzednim punkcie warunki), nie każdy jednak dofinansowanie dostanie.  Jego przyznanie jest uzależnione od oceny starosty. Kryteria ogólne oceny tego czy rozpatrzyć wniosek pracodawcy pozytywnie są umieszczone w § 13 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch.  Konkretne kryteria ustala starosta i niekiedy obejmują one nawet takie elementy jak dotychczasowa współpraca wnioskodawcy z PUP w zakresie przeciwdziałania bezrobociu czy ilością wkładu własnego jaki wniesie pracodawca w doposażenie stanowiska pracy.

faq3

Ile wynosi dofinansowanie na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Maksymalna pomoc to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Konkretna wysokość pomocy jest uzależniona od zmian jakie musi przeprowadzić pracodawca i każdorazowo jest ustalana w umowie cywilnoprawnej między starostą a pracodawcą.

Co można i czego nie można kupić w ramach dofinansowania?

W ramach dofinansowania można zakupić zarówno sprzęt jak i oprogramowanie potrzebne do tego, by niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% mógł pracować oraz funkcjonować w firmie (czyli można np. w ramach dofinansowania zakupić poręcze  do toalety bądź wybudować podjazd dla wózka). Nie można jednak przeznaczyć go na sprzęt, który pracodawca i tak musiałby kupić zatrudniając pełnosprawnego pracownika (czyli np. nie można za dofinansowanie kupić komputera dla pracownika – o ile nie jest to specjalny komputer dla osoby niepełnosprawnej).

Jeśli nie udało się nam rozwiać wszystkich Państwa wątpliwości w ramach niniejszego artykułu, zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. Odpowiemy na nie w kolejnych artykułach.