Bez kategorii

Kierowca – praca dla osób niesłyszących lub niedosłyszących?

7 czerwca 2016

W Polsce brakuje kierowców zawodowych. Obecnie szacuje się, że niedobór to około 30 – 50 tys. osób rocznie.  Czy branża transportowa mogłaby być szansą dla osób niesłyszących i niedosłyszących na to, by wyjść z domu i zacząć pracę?

Szacuje się, że aż około 80% osób z niepełnosprawnością słuchową pozostaje poza rynkiem pracy.  To bardzo duży odsetek nieaktywnych zawodowo osób, które wcale nie muszą być skazane na życie oparte jedynie o rentę.  Mogą pracować – o ile znajdą pracę dla siebie. Czy taką opcją może być praca kierowcy? Uber próbuje pokazać, że tak.

Uber, który w Polsce rozwija się nad wyraz szybko i dynamicznie, otwiera się na kierowców niesłyszących i niedosłyszących. Dzięki uzupełnieniu aplikacji o dodatkowe aktualizacje, będzie ona dopasowana do potrzeb niesłyszących kierowców, tak by umożliwić im sprawne obsługiwanie klientów. System ten działa już w innych krajach – Uber zatrudnia ponad 10 tys. kierowców z dysfunkcją słuchu.

kierowca

Niedosłyszący kierowca – w Polsce na razie bez szans

Osoby niesłyszące mogą być aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego. Badania wykazują, że prowadzą samochód na podobnym, a niekiedy wyższym poziomie niż osoby pełnosprawne.  Są bardziej skupione na drodze, nie rozprasza ich radio, telefon bądź rozmowa. Mimo tego, choć mogą w Polsce uzyskać prawo jazdy kategorii A i B, nie mogą starać się o status kierowcy zawodowego. Taką możliwość mają np. niesłyszący kierowcy w Szwecji. Jedynym ograniczeniem jest dla nich zakaz prowadzenia pojazdów przewożących pasażerów.

Jak to się dzieje, że niesłyszący kierowcy mogą przewozić pasażerów w ramach Ubera a nie mogą pracować np. jako kurierzy?

Niestety winne jest tu prawodawstwo zakazujące osobom z dysfunkcjami słuchu pracy jako kierowca zawodowy. Praca w Uberze nie wymaga posiadania statusu zawodowego kierowcy – dlatego osoby niesłyszące mogą ją wykonywać.

Każda osoba, która chce zostać kierowcą zawodowym musi przejść zestaw badań lekarskich. W ramach tych badań przeprowadza się badanie audiometrii tonalnej. Wynik tych badań musi być prawidłowy (norma dla kierowcy zawodowego – ubytek słuchu w uchu gorzej słyszącym obliczony jako średnia dla częstotliwości 0,5, 1, 2 i 4 kHz musi być mniejszy lub równy 35 dB; asymetria słuchu między uszami nie może przekraczać 20 dB).

kierowca3

Aby zatem możliwe było wprowadzenie osób niesłyszących i niedosłyszących na rynek pracy jako kierowców zawodowych, potrzebna byłaby więc zmiana ustawy dopuszczająca uzyskanie przez osobę niedosłyszącą zdobycia uprawnień kierowcy zawodowego. Jak na razie ci, którzy kochają jazdę samochodem mogą jedynie starać się o pracę jako kierowca Ubera.