Niepełnosprawność bez przeszkód

Rozmowa kwalifikacyjna – na jakie pytania o niepełnosprawność trzeba się przygotować?

25 kwietnia 2016

Wybierasz się na spotkanie rekrutacyjne? O co – w ramach niepełnosprawności – może zapytać pracodawca? Na jakie pytania być gotowym (i co samodzielnie wyjaśnić, jeśli takie nie padną)?

Typowe pytania pracodawcy z związku z niepełnosprawnością pracownika dotyczą:

Ograniczeń w pracy

Czy są czynności, których nie możesz wykonywać? Czy istnieją jakieś ograniczenia w wykonywaniu pracy związane z niepełnosprawnością? Jak długo możesz pracować i czy należy Ci się krótszy dzień pracy oraz czy zamierzasz z tej możliwości skorzystać?

Warunków specjalnych

Czy potrzebujesz specjalnego miejsca pracy? Jakie wyposażenie musi być do Twojej dyspozycji? Jak radzisz sobie z niektórymi czynnościami (np. dla pracodawcy może być ważne to, czy skoro jeździsz na wózku, to potrzebujesz np. pomocy przy wykonywaniu różnych czynności w codziennej pracy np. związanych z posiłkiem, poruszaniem się po miejscu pracy itp.. Nie dziw się tym pytaniom – jeśli pracodawca miał mały kontakt z niepełnosprawnością, może tego po prostu nie rozumieć i nie wiedzieć. Ty jesteś dla niego najlepszym źródłem informacji.

Dofinansowania

Czy zatrudnienie Cię przyniesie jakieś dodatkowe korzyści? Jakie? Bądź gotów na wyjaśnienie kwestii dofinansowań i związanych z nimi procedur. Postaraj się przedstawić wszystko w jasny sposób – z perspektywy pracodawcy im mniej komplikacji, tym lepiej.

Typowych problemów pracownika

Czy Twoja niepełnosprawność kiedykolwiek spowodowała jakiś problem? Jak wygląda Twoja współpraca z innymi (to może być ważne np. wtedy, kiedy pracodawca chce zatrudnić Cię na stanowisku wymagającym kontaktowania się z innymi ludźmi spoza firmy – np. jako sprzedawcę)? Jakie trudności miewałeś w trakcie pracy?

Nie kłam, ale postaraj się pokazać swoją niepełnosprawność jako coś, co nie sprawia trudności w pracy.

praca

Co dookreślić, jeśli pracodawca nie zapyta?

To, że pracodawca nie zadał konkretnego pytania o warunki przeznaczonego dla Ciebie stanowiska lub specyfikę Twojej choroby, nie znaczy wcale, że są to dla niego nieważne zagadnienia. Być może nie pyta o to, bo:

  • już podjął (niestety) negatywną decyzję na temat Twojej kandydatury (co nie zawsze musi być podyktowane tym, że nie chce zatrudnić osoby niepełnosprawnej –może po prostu nie masz odpowiednich kompetencji);
  • nie potrafi o to zapytać (wstydzi się, nie wie, jak to zrobić).

W pierwszej sytuacji niestety niewiele już zrobisz, ale w przypadku drugiej warto spróbować samemu zacząć rozmowę – w ten sposób wyjaśnisz wątpliwości pracodawcy, o które on sam boi się zapytać.

Co warto powiedzieć pracodawcy?

  • Wyjaśnij, czy potrzebujesz specjalnego stanowiska pracy (a jeśli tak, to czy zatrudniającemu przysługuje z tego tytułu jakieś dofinansowanie).
  • Dookreśl to, czy są jakieś ograniczenia w związku z Twoją niepełnosprawnością. A jeśli tak, to jakie (jeśli ich nie ma – koniecznie to powiedz).
  • Przedstaw, czy i w jakim stopniu należy powiadomić o niepełnosprawności kolegów z pracy (jest to ważne np. w przypadku chorowania na padaczkę).
  • Dopytaj, czy pracodawca wie o dopłatach i ulgach wynikających z zatrudnienia Ciebie (jeśli nie zatrudniał do tej pory niepełnosprawnej osoby, może o tym nie wiedzieć).

pracownik

Generalnie, im więcej wie pracodawca, im bardziej zobaczy, że zatrudnienie Ciebie nie wiąże się dla niego z trudnościami tym chętniej zobaczy Cię siebie jako pracownika swojej firmy – dlatego nie bój się rozmowy o niepełnosprawności i staraj się podkreślać na każdym kroku to, że nie jest to dla zatrudniającego wada, lecz może być (ze względu na Twoje kompetencje, motywację, a także dopłaty lub PFRON) zaleta.