Niepełnosprawność i prawo

Czy i kiedy niepełnosprawny może pracować w porze nocnej?

29 lutego 2016

W teorii nie może. Na szczęście – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika – prawo dopuszcza możliwość pracy w porze nocnej przez pracownika niepełnosprawnego. Trzeba jedynie spełnić określone w ustawie warunki.

Zakaz pracy osoby niepełnosprawnej w porze nocnej

Artykuł 15 ust. 3 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) mówi o tym, że osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudnione w porze nocnej. Dotyczy to zarówno osób z lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, jak i tych z orzeczoną całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy. Pora nocna (czyli godziny jej trwania) wprawdzie nie została ustalona w ustawie, ale przyjmuje się, że ważne są tu regulacje Kodeksu pracy (zgodnie z którymi praca w porze nocnej to praca między godz. 21 a 7). Ostateczne godziny trwania pory nocnej ustala pracodawca w regulaminie pracy, dlatego możliwe jest zatrudnianie osoby niepełnosprawnej np. na zmianę trwającą od godz. 16 do 22 i ustalenie pory nocnej od 22.

praca w nocy

Artykuł 16 ustawy dopuszcza zatrudnianie osoby niepełnosprawnej w porze nocnej w dwóch rodzajach sytuacji;

Takie badania przeprowadzane są na wniosek pracownika, ale ich koszt ponosi pracodawca. Oznacza to w praktyce, że to osoba niepełnosprawnaOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% musi chcieć pracować w nocy (pracodawca nie może jej tego nakazać, bo nie jest w stanie uzyskać zgody lekarza medycyny pracy bez wniosku osoby niepełnosprawnej).

Brak zgody lekarza na pracę w nocy osoby niepełnosprawnej

A co w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawnaOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% chce pracować w nocy, ale lekarz nie wyraża na to zgody? Tu warto najpierw zastanowić się, jakie są powody wydania przez lekarza takiej decyzji. Być może ma on rację i praca w nocy byłaby dla osoby niepełnosprawnej niekorzystna bądź zagrażająca jej życiu? Lekarz bierze również pod uwagę jakość wykonywanej przez pracownika pracy (a raczej to, czy z orzeczoną niepełnosprawnością może on wykonywać ją właściwie). Jeśli jednak pracownikowi zależy na pracy w nocy, a lekarz nie wydał na to zgody, pozostaje mu odwołać się tej decyzji. Można to zrobić poprzez wystąpienie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie, w terminie do 7 dni od otrzymania tego dokumentu.

laptop noc