ABC niepełnosprawności w firmie

5 korzyści z zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością

18 lutego 2016

Dofinansowanie do wynagrodzenia czy możliwość doposażenia stanowiska pracy, to oczywiste korzyści finansowe pracodawcy decydującego się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Jednak poza kwestiami stricte finansowymi, pracownicy niepełnosprawni wnoszą do firmy dodatkowe wartości. Jakie?

1.Szereg pożądanych cech osobowościowych

Z analiz i badań rynku pracy wyłania się obraz najbardziej poszukiwanych osób przez pracodawców.
I choć oczekiwania wobec twardych kompetencji i doświadczenia bywają różne, to jeśli chodzi o cechy osobowościowe i związane z zachowaniem, pracodawcy poszukują osób odpowiedzialnych, zaangażowanych, komunikatywnych, nastawionych na pracę w zespole i lojalnych (badania „Postawy Pracownicze”). Osoby niepełnosprawne lubią przebywać z innymi, chętnie współpracują, są empatyczne i nastawione na kontakt. Świetnie odnajdują się również w kontaktach z klientem.

2. Uwrażliwienie zespołu pracowników na innych

Współpraca z osobą niepełnosprawna  (czy to ruchowo czy umysłowo) daje pracownikom zupełnie inną, nową perspektywę. Uwrażliwia zespół na różnice i rozwija empatię. To korzyść nie tylko biznesowa, ale osobista dla każdego pracownika.

Working in a group

3. Wysoka etyka pracy osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch

Trudności ze znalezieniem pracy, z którymi boryka się wiele osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch sprawiają, że mocno angażują się w już zdobytą pracę. Dają z siebie 200%. Wielu pracodawców, którzy mają  w swoich zespołach osoby niepełnosprawne podkreśla, że  ich pracownicy mają wysoką etykę pracy oraz potrzebę osiągnięcia sukcesu i udowodnienia bycia tak samo efektywnym (lub lepszym) pracownikiem jak osoba pełnosprawna. Takie podejście podnosi morale i skuteczność całego zespołu. Sprawia, że pozostali pracownicy również zaczynają angażować się w pracę mocniej.

4. Mniejsza rotacja personelu

Osoby niepełnosprawne mają większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia niż osoby nie dotknięte niepełnosprawnością. Jeśli zatem je znajdą i są z warunków pracy zadowoleni, są bardziej skłonni na dłużej związać się z firmą. Dla pracodawcy to korzyść w postaci mniejszej rotacji, co w szerszej perspektywie daje spore oszczędności (od rekrutacji począwszy, na integracji wiedzy firmowej skończywszy).

5. Wyższe zadowolenie konsumentów i klientów firmy

Z raportu “Employing People with Intellectual and Developmental Disabilities”, przeprowadzonego przez  Institute for Corporate Productivity, wynika, że firmy, które zatrudniają pracowników  z niepełnosprawnością mają wyższe oceny w zakresie zadowolenia konsumentów z obsługi i jakości usług. Z czego to wynika? Specjaliści uważają, że to właśnie uwrażliwienie zespołu na potrzeby osób  z niepełnosprawnościami sprawia, że stają się oni globalnie bardziej empatyczni i wrażliwi na potrzeby innych ludzi – a to pomaga im w lepszej obsłudze klienta.

obraz

To, o czym jednocześnie nie można zapominać, to również fakt, że otwarcie się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, to odkrycie całej rzeszy nowych kandydatów, którzy mają potencjał i umiejętności bądź ogromne chęci do tego, by się uczyć i realizować zawodowo. A to również niezwykle ważne  z perspektywy pracodawcy – zwłaszcza na rynku pracownika, w który właśnie wchodzimy.